Καινοτόμα υπηρεσία δρομολόγησης και περιήγησης σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια Αττικής
ΝΕΑ
OPTORER Project - Webinar
Διαδικτυακό Webinar τελικών χρηστών

Την 1η Φεβρουαρίου 2024 έλαβε χώρα ένα διαδικτυακό Webinar για το έργο OPTORER που απευθύνθηκε σε τελικούς χρήστες. Συμμετείχαν πάνω από 35 άτομα, τα οποία και έκαναν ερωτήσεις πάνω στις εφαρμογές και τους στόχους του έργου.

OPTORER Project - Συνέντευξη
OPTORER Project - Συνέντευξη

Στο πλαίσιο των ενεργειών διάχυσης του έργου, την 18η Ιαν 2024 στα γραφεία της εταιρείας VΕΡΤΟΥΟ δόθηκε τηλεοπτική συνέντευξη στο κανάλι STAR Στερεάς Ελλάδας. Στη συνέντευξη συμμετείχαν ο Συντονιστής του έργου κ. Ιωάννης Βαγιάννης από την εταιρεία Vertoyo, η Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου Καθηγήτρια Δρ. Λελίγκου Ελένη – Αικατερίνη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο Κύριος Ερευνητής Δρ. Κόγιας Δημήτριος από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκαν οι στόχοι του έργου, καθώς και περιεγράφηκαν οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν σε αυτό από τους εταίρους.
OPTORER Project - Παρουσίαση
Παρουσίαση του έργου OPTORER στη Βραδιά του Ερευνητή

Βελτιστοποιημένη δρομολόγηση και περιήγηση σε περιοχές τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην Αττική βάσει προσωποποιημένων προσαρμοστικών κριτηρίων, προωθούμενου σκοπού και διαδραστικής εμπειρίας.

Το OPTORER είναι ένα 17-μηνο ερευνητικό έργο, το οποίο εισάγει μια νέα υπηρεσία δρομολόγησης και περιήγησης του τελικού χρήστη σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια Αττικής, κάνοντας δυνατή μια σειρά εναλλακτικών δρομολογήσεων πέρα των διαθέσιμων, προς τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη και την επίτευξη ειδικών σκοπών που ενδεικτικά στοχεύουν στη προώθηση, την ασφάλεια και την ευημερία του συνόλου.